Volební program 2022-2026

OK – volební program:
osm bodů pro lepší život v Kroměříži

Konkrétně. Na míru městu Kroměříž i vám, jeho obyvatelům. Šetřící konkrétní částky a hledající nové zdroje. Pro současnost i lepší budoucnost. Takový je náš volební program, který vám předkládáme. A který pro vás chceme realizovat. Bude pro vás OK?

1/ Projekty a investice – rozpočet jinak

Město má každý rok k dispozici finance na investice. A že investuje by mělo být vidět více než v minulých letech. Postaráme se o změnu. Restrukturalizujeme městský rozpočet, tak, aby se méně peněz promrhalo a více vložilo do smysluplných projektů. Prosadíme:

 • Detailně rozklíčujeme a odhalíme rezervy v rozpočtu radnice, které bude možné investovat do dalšího rozvoje města.
 • Uvedeme strategické dokumenty do souladu. Strategické plány rozvoje infrastruktury, dopravy a vzdělávání sladíme s územním. Z dosud náhodné střelby uděláme systematické kroky.
 • Investice do sportovišť – zrevidujeme a případně přepracujeme projekt plánované nové sportovní víceúčelové haly, s ohledem na šetrné energetické standardy. Druhé největší město ve Zlínském kraji si zaslouží nový plavecký bazén s wellness centrem a saunovým rájem.
 • Investice do komunikací, chodníků, mobiliáře – zpracujeme pasport chodníků a místních komunikací a sestavíme víceletý plán jejich oprav. Budete vědět, kdy chodník a cesta před vaším domovem přijde na řadu a co se bude opravovat.
 • Plán rekonstrukce městského majetku. Vnitřní dluh přesahuje hrubým odhadem 2 miliardy korun a problém je třeba urychleně řešit. Sestavíme víceletý plán oprav a budeme dbát na jeho naplňování.
 • Zrychlíme výměnu vysloužilého veřejného osvětlení za nové, energeticky šetrné.
 • Pokusíme se (nejen) na jmenované projekty zajistit maximum dotací a šetřit tak městskou kasu.
2/ Pomůžeme

Doba je zlá a možná bude ještě hůř. Město se musí zastat svých občanů, být v mezích svých možností garantem sociálních jistot. Proto:

 • Snížíme poplatky za svoz komunálního odpadu, čímž každému z vás ušetříme v peněžence konkrétní částku.
 • Snížíme náklady na provozy městských budov a zařízení, a tak snížíme náklady za jejich užívání pro vás.
 • Otevřeme poradenské centrum pro energie, fotovoltaiky. Vyčleníme peníze na bezúročné půjčky na ekologické a ekonomické způsoby vytápění, výrobu energií, žadateli budete vy, občané Kroměříže.
 • Zmrazíme nájmy v městských bytech, město nemusí vydělávat na svých nájemnících.
 • Zavedeme bezplatnou MHD. Ušetříte za pohonné hmoty, společně pomůžeme ekologii.
 • Z rozpočtu města vyčleníme 60 milionů korun na pomoc občanům s nadcházející energetickou krizí!
 • Pomoc každému občanovi na řešení energetické krize do výše až 20 000 korun.
 • Seniorům a občanům města, kteří se dostanou do finančních problémů v souvislosti s přicházející energetickou krizí, pomůžeme z městského rozpočtu bezúročnou půjčkou.
3/ Doprava – zpomalíme

Na přechodech pro chodce, v sedle kol či na cestách do škol a školek se nesmíme bát nezodpovědných řidičů. Město má řadu možností, jak zajistit bezpečnou dopravu. Proto:

 • Chceme ukončit každodenní objíždění parkovišť a hledání volného místa. V souvislosti s tímto záměrem vytipujeme místa pro záchytná parkoviště na periferiích Kroměříže, kde budou parkovat lidé dojíždějící do města za prací, turisté atd. Parkování Zachar II, vytipování dalších parkovacích kapacit.
 • Budeme rozvíjet cyklostezky a cyklotrasy. Do plánování zavedeme systematičnost a rozum. Tak, aby byly bezpečně přístupné všechny místní části, aby cyklisté nekličkovali mezi lavičkami a aby cesty pro cyklisty nesmyslně neblokovaly parkovací kapacitu ulic a byly bezpečné.
4/ Sportujeme a chodíme ven

Sport je nedílnou součástí zdravého životního stylu a vyhledávanou aktivitou mnoha z vás. Kromě plánů zajistit pro vás místa, kde se dá sportovat, vytvoříme i přehledný systém podpory sportovních aktivit a sportovních klubů. Tedy:

 • Zmapujeme, kolik dětí chodí do konkrétních sportovních klubů v Kroměříži a na základě těchto počtů zavedeme konkrétní systém podpory – kluby budou znát částky, které můžou každý rok pro svou činnost od radnice očekávat. Podpoříme nábory do sdružení, klubů a spolků, které realizují aktivní pohyb a vzájemné setkávání.
 • Vyčleníme v každém rozpočtu konkrétní částku na opravy a modernizace stávajících sportovišť, dětských hřišť a veřejné vybavenosti.
 • Hustou síť obecních polních cest, které jsou dnes rozorány a nepřístupné, znovu vytýčíme, zatravníme a vysadíme také vhodné stromy. Propojíme jimi jednotlivé městské části, vznikne nový prostor pro procházky ve dvou, s dětmi, se psem nebo pro aktivní pohyb. Prostor pro naše děti poznávat přírodu a krajinu našeho domova.
5/ Přijeďte k nám

Cestovní ruch a turistika pomáhají podnikatelům a službám ve městě. Pokud k nám turista přijede, utratí u nás peníze. Zajistíme, aby byla Kroměříž pro cestovní ruch co nejatraktivnějším místem a aby město „žilo“. Takže:

 • Zavedeme čitelné a srozumitelné granty na podporu cestovního ruchu. Podpoříme akce s ambicemi přilákat návštěvníky z blízkého okolí i ty, kteří se zde chtějí ubytovat a strávit zde delší dovolenou.
 • Srozumitelně oddělíme místní kulturu a cestovní ruch. Občané mají právo vědět, kdy podporují neziskové kulturní projekty a kdy rozvoj turistického podnikání.
 • UNESCO není jen cestovní ruch. Konečně začneme využívat tuto značku pro projekty v oblasti bezpečnosti, vzdělávání a ekologie. Mimo jiné jako silný nástroj proti chiméře kanálu Dunaj-Odra-Labe nebo jako příležitost pro organizaci výměnných zahraničních programů našich žáků a studentů.
 • Podpoříme výstavbu případně rekonstrukci cyklokempů.
6/ Kultura – podpoříme

V posledních čtyřech letech se pro rozvoj kultury udělalo velmi málo Proto:

 • Přehodnotíme stávající přístup k dotacím v kultuře tak, aby její větší část neskončila formou nájmů opět v rozpočtu  města, potažmo Domu kultury.
 • Přijmeme taková opatření, aby se opět mohla začít rozvíjet především místní kultura a aby se z Domu kultury stalo místo setkávání všech, kdo se v místní kultuře chce prezentovat
 • Zajistíme finanční prostředky pro provoz hudebního klubu pro návštěvníky všech věkových kategorií
7/ Periferie jako centrum

Jste občanem Kroměříže, ať už bydlíte v centru města, na jeho periferii nebo na sídlištích. Každý občan musí mít pro vedení města stejnou cenu, váš hlas musí být slyšet. Prosadíme:

 • Zintenzívnění spolupráce s osadními výbory. Zavedeme pravidelná jednání a v rozpočtu vyčleníme konkrétní částky pro každoroční rozvoj těchto lokalit.
 • Kultura, volnočasové aktivity, programy pro děti a mládež dostanou podporu snáze, pokud budou realizovány přímo na sídlištích nebo v místních částech. Komunitním akcím dáme přednost před hromadnými komerčními akcemi.
 • Zavedeme pravidelná setkání s občany, a to i v místních částech. Budete moci říkat a prosazovat své názory v přímé debatě s vedením města a zodpovědnými úředníky radnice.
8/ Pro vás – přátelský městský úřad

Není třeba zdůrazňovat, že městský úřad je tu pro vás, ne vy pro městský úřad. Je nutné, aby k vám úředníci přistupovali jako k váženým klientům. Proto:

 • Zavedeme manuál chování pro úředníky radnice a stavebního úřadu. Samozřejmostí bude vstřícnost, dodržování termínů a ochota.
 • Preferujeme návrat ke dvěma místostarostům. Současní čtyři jsou zbytečným přepychem, který stojí město v jednom volebním období téměř 11 milionů korun. Jde o zbytečně vynaložené finanční prostředky pro politické představitele města, které můžeme investovat do infrastruktury města nebo do našich občanů. Voleným zástupcům budeme místo peněz rozdělovat odpovědnost.
 • Více otevřeme stavební úřad. Zpracujeme přehledný návod pro žadatele s informacemi, co pro svou žádost musí donést a vyplnit. Předejdeme tak průtahům při vyřizování a ušetříme čas vám i úředníkům. Budeme aktivními účastníky sporných občanských řízení a budeme stát na vaší straně.

Město je tady pro své občany. Má být pro ně partnerem. Takto vnímáme jeho funkci. Takto se chceme na radnici chovat.
Co vám slibujeme, to splníme. Je to pro vás OK? Bude Kroměříž OK?

Přejít nahoru